All The Way Home

Bruce Springsteen – All The Way Home
z alba Devils & Dust (2005)

Devils & Dust

Audio sample: WMA 100 kB

I know what it’s like to have failed, baby
Znám dobře pocit, když se nedaří
With the whole world lookin‘ on
Celém světu na očích
I know what it’s like to have soared
Vím, jaký je let v oblacích
And come crashin‘ like a drunk on a bar room floor
Následovaný návratem zdrceného opilce na dně baru…

Now you got no reason to trust me
Marně teď hledáš důvod, proč mi věřit
My confidence is a little rusty
Moje důvěryhodnost okorala…
But if you don’t feel like bein‘ alone
Ale jestli dnes večer nechceš být sama
Baby, I could walk you all the way home
Až k Tvém domu s Tebou můžu jít

Well now our old fears and failures
Naše staré strachy a chyby
Baby, they do linger
Tu kolem nás stále jsou
Like the shadow of that ring
Jako stín prstenu
That was on your finger
Který nas Tvém prstu byl
Those days they’ve come and gone
Ty dny přišly a jsou už pryč
Baby, I could walk you all the way home
Až k Tvém domu s Tebou můžu jít

Love leaves nothin‘ but shadows and vapor
Z lásky zbývají jen mlhavé obrysy
We go on, as is our sad nature
Jdeme dál – taková je naše smutná povaha
Now it’s some old Stones’
Hraji staré Stones
Song the band is trashin‘
Ta pisnička je ohraná
But if you feel like dancin‘
Ale jestli máš chuť tančit
Baby, I’m askin‘
Na parket Tě vyzývám

It’s comin‘ on closing time
Za chvíli budou zavírat
Bartender, he’s ringin‘ last call
Barman ohlašuje poslední drink
These days I don’t stand on pride
Už netrvám na své pýše
And I ain’t afraid to take a fall
A nebojím se zklamání

So if you’re seein‘ what you like
Pokud se Ti libí to, co vidíš
Maybe your first choice he’s gone
Možná je Tvoje první volba pryč
Well that’s all right
Ale to je v pořádku
Baby, I could walk you all the way home
Až k Tvém domu s Tebou můžu jít

Baby, I could walk you all the way home
Až k Tvém domu s Tebou můžu jít

(pokus o překlad © 2006 Jan Bartoš, revised 2010)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *