Devils & Dust

Bruce Springsteen – Devils & Dust
z alba Devils & Dust (2005)

Devils & Dust

Audio sample: WMA 100 kB

I got my finger on the trigger
Mám prst na spoušti
But I don’t know who to trust
A nevím komu věřit
When I look into your eyes
Když se podívám do tvých očí
There’s just devils and dust
Vidím jen démony a prach
We’re a long, long way from home, Bobbie
Jsme daleko, daleko od domova, Bobbie
Home’s a long, long way from us
Náš dům je míle vzdálený
I feel a dirty wind blowing
Cítím zlého větru chlad
Devils and dust
Démoni a prach

I got God on my side
Bůh je tu při mně
I’m just trying to survive
Snažím se jen přežít
What if what you do to survive
Ale co když to, čím přežívám
Kills the things you love
zabíjí to, co je mi nejdražší
Fear’s a powerful thing
Strach má velkou moc
It can turn your heart black you can trust
Věř, zatemní ti srdce
It’ll take your God filled soul
vezme tvou bohabojnou duši
And fill it with devils and dust
A naleje do ní démony a prach.

Well I dreamed of you last night
Včera v noci jsem měl sen
In a field of blood and stone
Na bitevním poli
The blood began to dry
Krev usychala
The smell began to rise
Pach stoupal
Well I dreamed of you last night
O tobě jsem včera snil
In a field of mud and bone
V poli bláta a kostí
Your blood began to dry
Tvá krev usychala
The smell began to rise
Její pach stoupal

We’ve got God on our side
Bůh stojí při nás
We’re just trying to survive
Jen se snažíme přežít
What if what you do to survive
Ale co když to, čím přežíváš
Kills the things you love
zabíjí to, co je ti nejdražší
Fear’s a powerful thing
Strach má velkou moc
It’ll turn your heart black you can trust
Věř, zatemní ti srdce
It’ll take your God filled soul
vezme tvou bohabojnou duši
Fill it with devils and dust
A naleje do ní démony a prach.

Now every woman and every man
Každá žena i každý muž
They want to take a righteous stand
Chtějí spravedlivé místo v životě
Find the love that God wills
Najít vyvolenou lásku
And the faith that He commands
Věrnost Bohem posvěcenou
I’ve got my finger on the trigger
Mám prst na spoušti
And tonight faith just ain’t enough
Dnes večer jen víra nestačí
When I look inside my heart
Když nahlédnu do svého srdce
There’s just devils and dust
Vidím jen démony a prach

I got God on my side
Bůh je tu při mně
I’m just trying to survive
Snažím se jen přežít
What if what you do to survive
Ale co když to, čím přežívám
Kills the things you love
zabíjí to, co je mi nejdražší
Fear’s a powerful thing
Strach má velkou moc
It can turn your heart black you can trust
Věř, zatemní ti srdce
It’ll take your God filled soul
vezme tvou bohabojnou duši
And fill it with devils and dust
A neleje do ní démony a prach.

It’ll take your God filled soul
vezme tvou bohabojnou duši
And fill it with devils and dust
A neleje do ní démony a prach.

(pokus o překlad © 2006 Jan Bartoš)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *