Leah

Bruce Springsteen – Leah
z alba Devils & Dust (2005)

Devils & Dust

Audio sample: WMA 100 kB

I wanna build me a house, on higher ground
Na kopci postavím dům
I wanna find me a world, where love’s the only sound
najdu svět, kde jen slovo láska zní
High above this road, filled with shadow and doubt
Vysoko nad cestou přes pochyby a stín
I want to shoulder my load, and figure it all out
Své břímě chci nést, se životem se prát
With Leah
S Leah

I walk this road, with a hammer and a fiery lantern
Kladivo a lucernu jsem si na cestu vzal
With this hand I’ve built, and with this I’ve burned
Co jsem stavěl, spálit zvládnu sám
I wanna live in the same house, beneath the same roof
Ve stejném domě, pod jednou střechou žít
Sleep in the same bed, search for the same proof
V jedné posteli spát, za stejnou pravdou jít
As Leah
Jako Leah

I got somethin‘ in my heart, I been waitin‘ to give
Něco ve svém srdci už dlouho toužím někomu dát
I got a life I wanna start, one I been waitin‘ to live
Začít ten život, který chci žít
No more waitin‘, tonight I feel the light I say the prayer
Už nechci čekat, světlo vidím, modlitbu odříkám
I open the door, I climb the stairs…
Po schodech jdu, dveře otvírám

(pokus o překlad © 2006 Jan Bartoš)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *