Long time comin‘

Bruce Springsteen – Long time comin‘
z alba Devils & Dust (2005)

Devils & Dust

Audio sample: WMA 100 kB

Out where the creek turns shallow and sandy
Za zatáčkou potok vysychá
And the moon comes skimmin‘ away the stars
a Měsíc hvězdy sbírá
The wind in the mesquite comes rushin‘ over the hilltops
Vítr ve větvích přes kopce uhání
Straight into my arms
Přímo do mého náručí
Straight into my arms
Přímo do mého náručí

I’m riding hard carryin‘ a catch of roses
Spěchám s kyticí růží
And a fresh map that I made
v mapě cestu hledám
Tonight I’m gonna get birth naked and bury my old soul
Dnes v noci se zrodím nahý a svoji starou duši pohřbím
And dance on its grave
a na jejím hrobě
And dance on its grave
si taneček dám

It’s been a long time comin‘, my dear
Dlouho jsme čekali, lásko
It’s been a long time comin‘ but now it’s here
Dlouho jsme čekali a konečně je to tady

Well my daddy he was just a stranger
Můj táta byl jen cizinec
Lived in a hotel downtown
Bydlel v hotelu v centru města
When I was a kid he was just somebody
Když jsem byl malý, byl to jen někdo
Somebody I’d see around
Někdo, koho jsem vídaval
Somebody I’d see around
Někdo, koho jsem vídaval

Now down below and pullin‘ on my shirt
A tak jsem pomalu dospěl*
I got some kids of my own
A svoje děti mám
Well if I had one wish in this god forsaken world, kids
Kdybych tak pro ně mohl mít jedno přání v tomto zapomenutém světě
It’d be that your mistakes would be your own
Přal bych si, aby dělali vlastní chyby
Yea your sins would be your own
Ano, a páchali svoje vlastní hříchy

It’s been a long time comin‘, my dear
Dlouho jsme čekali, lásko
It’s been a long time comin‘ but now it’s here
Dlouho jsme čekali a konečně je to tady

Out ‚neath the arms of Cassiopeia
Pod náručí Cassiopeiy
Where the sword of Orion sweeps
V dosahu meče Orionu
It’s me and you, Rosie, cracklin‘ like crossed wires
Ty a já, Rosie, ležíme propleteni*
And you breathin‘ in your sleep
A Ty oddechuješ ve spánku
You breathin‘ in your sleep
oddechuješ ve spánku

Well there’s just a spark of campfire burning
Z ohně vylétla jiskra
Two kids in a sleeping bag beside
Naše dvě děti ve stanu spí
I reach ‚neath your shirt, lay my hands across your belly
Šmátrám pod tričkem, břísko pohladím
And feel another one kickin‘ inside
Další o sobě dává vědět
I ain’t gonna fuck it up this time
Tentokrát to (nezku*vím) nezkazím…

It’s been a long time comin‘, my dear
Dlouho jsme čekali, lásko
It’s been a long time comin‘ but now it’s here
Dlouho jsme čekali a konečně je to tady
It’s been a long time comin‘, my dear
Dlouho jsme čekali, lásko
It’s been a long time comin‘ but now it’s here
Dlouho jsme čekali a konečně je to tady

(pokus o překlad © 2007 Jan Bartoš)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *