Nebraska (1982): Johnny 99

Nebraska (1982) - Johnny 99

Well they closed down the auto plant in Mahwah late that month
Koncem toho měsíce zrovna zavřeli automobilku v Mahwah
Ralph went out lookin‘ for a job but he couldn’t find none
Ralph se snažil najít práci, ale na žádnou nenarazil
He came home too drunk from mixin‘ Tanqueray and wine
Vypil hodně Tanqueray ginu a vína, opilý dorazil domů
He got a gun shot a night clerk now they call’m Johnny 99
Zastřelil bankovního úředníka, a teď mu říkají Johnny 99

Down in the part of town where when you hit a red light you don’t stop
V dolní části města, kde se nezastavuje ani na červenou
Johnny’s wavin‘ his gun around and threatenin‘ to blow his top
Stojí Johnny a mává svojí zbraní, říká, že se zabije
When an off-duty cop snuck up on him from behind
Když v tom přiskočí policista, co zrovna neměl službu a odzbrojí ho

Out in front of the Club Tip Top they slapped the cuffs on Johnny 99
Nasadili mu pouta před klubem Tip Top
Well the city supplied a public defender but the judge was
Město poskytlo obhájce, ale soudcem byl
Mean John Brown
špatně naložený John Brown

He came into the courtroom and stared young Johnny down
Přišel do soudní síně a sjel Johnnyho očima
Well the evidence is clear gonna let the sentence son fit the crime
Inu, tvoje vina je jasná, synu, vyměřím ti odpovídající trest

Prison for 98 and a year and we’ll call it even Johnny 99
Vězení na 98 a jeden rok a budeme Ti říkat Johnny 99

A fist fight broke out in the courtroom
V soudní síni se strhla bitka,
they had to drag Johnny’s girl away
Johnnyho dívku museli vyvést

His mama stood up and shouted
Jeho máma vstala a křičela:
„Judge don’t take my boy this way“
Neberte mi syna tímto způsobem

Well son you got a statement you’d like to make
Tak, synu, máš ještě něco na srdci,
Before the bailiff comes to forever take you away
než si tě bachař odvede?

Now judge I had debts no honest man could pay
Pane soudce, měl jsem dluhy, které by slušný člověk nedokázal zaplatit
The bank was holdin‘ my mortgage and they were
banka držela moji hypotéku,
gonna take my house away
chtěli mi sebrat dům

Now I ain’t sayin‘ that makes me an innocent man
Neříkám, že to mě dělá nevinným
But it was more `n all this that put that gun in my hand
Ale bylo toho víc, co mě přinutilo vzít do ruky tuhle zbraň

Well your honor I do believe I’d be better off dead
Takže, Vaše ctihodnosti, jsem si jist, že by bylo líp, kdybych byl mrtvý
So if you can take a man’s life for the thoughts that’s in his head
Jestli můžete vzít člověku život kvůli myšlenkám v jeho hlavě

Then sit back in that chair and think it over judge one more time
tak se posaďte zpět do svého křesla a promyslete to ještě jednou
And let `em shave off my hair and put me on that killin‘ line…
A nechte je, ať mi oholí hlavu a posadí do křesla smrti.

pokus o překlad © Jan Bartoš 2003
opravy a návrhy na změny vítány

Videoklip z Paříže (1985)

Jedna odpověď na “Nebraska (1982): Johnny 99”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *