Outlaw Pete / Psanec Pete (+ video)

Appalachian Trail

He was born a little baby on the Appalachian Trail
Narodil se kousek od Appalačské stezky
At six months old he’d done three months in jail
Už v půl roce si odseděl 3 měsíce ve vězení
He robbed a bank in his diapers and little bare baby feet
V plenkách a bos vykradl banku
All he said was „Folks my name is Outlaw Pete“
Řekl jen “Přátelé, mé jméno je psanec Pete”
I’m Outlaw Pete, I’m Outlaw Pete, can you hear me?
Jsem psanec Pete, psanec Pete, slyšíte mě?

At 25 a Mustang pony he did steal
V 25ti ukradl malého Mustanga
And he rode her ‚round and ‚round on heaven’s wheel
Potloukal se krajem tam a zpět
Father Jesus I’m an outlaw, killer and a thief
Můj pane, jsem psanec, vrah a zloděj
And I slow down only to sow my grief
A zastavil jsem se, abych šířil žal
I’m Outlaw Pete, I’m Outlaw Pete, can you hear me?
Jsem psanec Pete, psanec Pete, slyšíte mě?

He cut his trail of tears across the countryside
Řeže slzavou stopu po krajině
And where he went women wept and men died
Kam vstoupí, muži umírají a ženy pláčí

One night he awoke from a vision of his own death
Jednou v noci ho probudil sen o vlastní smrti
Saddled his pony and rode out deep into the West
Osedlal koně a odjel daleko na Západ
Married a Navajo girl and settled down on the res.
Usadil se a oženil s indiánkou kmene Navaho
And as the snow fell he held their beautiful daughter to his chest
A s příchodem zimy držel nádhernou dceru v náručí
I’m Outlaw Pete, I’m Outlaw Pete, can you hear me?
Jsem psanec Pete, psanec Pete, slyšíte mě?
Can you hear me? Can you hear me?
Slyšíte mě? Slyšíte mě?

Out of the East on an Irish stallion came bounty hunter Dan
Jednoho dne od východu přijel lovec odměn Dan
His heart quickened and burdened by the need to get his man
Srdce mu rychle bušilo touhou Peta dopadnout
He found Pete peacefully fishing by the river
Našel jej pokojně rybařícího u řeky
Pulled his gun and got the drop
Vytáhl zbraň, držel Peta v šachu
He said „Pete you think you’ve changed but you have not“
A řekl: “Myslíš, že zes změnil, ale to se mýlíš.”

He cocked his pistol pulled the trigger and shouted, „Let it start“
Zamířil revolver, natáhl spoušť a vykřikl: Začněme!
Pete drew a knife from his boot, threw it,
Pete vytáhl nůž z holínky a trefil se
And pierced Dan through the heart
Danovi přímo do srdce
Dan smiled as he lay in his own blood dying in the sun
Když Dan umíral ve vlastní krvi na slunci jen se pousmál
Whispered in Pete’s ear „We cannot undo these things we’ve done“
A zašeptal Petovi do ucha: “To, co se stalo, nejde odestát”
You’re Outlaw Pete, You’re Outlaw Pete, can you hear me?
Jsi psanec Pete, Jsi psanec Pete, slyšíš mě?
Can you hear me? Can you hear me?
Slyšíš mě? Slyšíš mě?

For forty days & nights Pete rode and did not stop
Čtyřicet dní a nopcí jel Pete bez zastávky
Till he sat high upon an icy mountaintop
Až přijel na zasněžený vrchol hory
He watched a hawk on a desert updraft, slip & slide
Pozoroval jestřába kroučícího v oblacích
Moved to the edge and dug his spurs deep into his pony’s side
Přijel k okraji a zabodl svému koni ostruhy hluboko do slabin…

Some say Pete and his pony vanished over the edge
Někteří říkají, že Pete zmizel za obzorem
And some say they remain frozen high up on that icy ledge
Jiní, že zamrznul na ledovém převisu
A young Navajo girl washes in the river, her skin so fair
Mladá Navaho indiánka se světlou pletí se koupe v řece,
And braids a piece of Pete’s buckskin chaps into her hair
Zaplétá si kousky Peteovy jelenicové košile do vlasů
Outlaw Pete, Outlaw Pete, can you hear me?
Psanče Pete, psanče Pete, slyšíš mě?
Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me?
Slyšíš mě? Slyšíš mě? Slyšíš mě?
Can you hear me? Can you hear me?
Slyšíš mě? Slyšíš mě?

Copyright © 2009 Bruce Springsteen (ASCAP)
pokus o překlad © 2009 Jan Bartoš

Videokoláž z YouTube (neoriginální video):

Jedna odpověď na “Outlaw Pete / Psanec Pete (+ video)”

  1. Musím říct,že ji mám čím dál tím radši. S tím překladem je to ještě lepší. Úžasnej song. Mám moc rád tu závěrečnou gradaci po poslední sloce-tam je dobře slyšet síla E-Street Bandu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *