High Hopes: Hunter Of Invisible Game

Houston, May 6
Houston, May 6

I hauled myself up out of the ditch
Vyplazil jsem se ze stoky
And built me an ark out of gopher wood and pitch
A postavil si archu z cypřiše a dehtu
Sat down by the roadside and waited on the rain
Sedl na kraj cesty a čekal na déšť
I am the hunter of invisible game
Jsem lovec neviditelných šelem

Well I woke last night to the heavy clicking and clack
Včera v noci mě probudilo praskání
And a scarecrow on fire along the railroad tracks
strašáka v plamenech vedle kolejí
There were empty cities and burning plains
Viděl jsem prázdná města a hořící pláně
I am the hunter of invisible game
Jsem lovec neviditelných šelem

We all come up a little short and we go down hard
Nespokojení se všichni protloukáme životem
These days I spend my time skipping through the dark
Poslední dobou jen bloudím tmou
Through the empires of dust I chant your name
Skrz království prachu křičím tvé jméno
I am the hunter of invisible game
Jsem lovec neviditelných šelemThrough the bone yard rattle and black smoke we rolled on
Jdeme hřbitovem zahaleným do černého kouře
Down into the valley where the beast has his throne
Do údolí, ve kterém král zvířat má trůn
There I sing my song and I sharpen my blade
Zpívám svou píseň a ostří si brousím
I am the hunter of invisible game
Jsem lovec neviditelných šelem

Strength is vanity and time is illusion
Síla je pomíjivá a pouhou iluzí je čas
I feel you breathing, the rest is confusion
Slyším tvůj dech, vše ostatní je klam
Your skin touches mine, what else to explain
Tvá kůže se mé dotýká, víc netřeba říct
I am the hunter of invisible game
Jsem lovec neviditelných šelem

Now pray for yourself and that you may not fall
Modli se, ať máš sílu jít dál
When the hour of deliverance comes on us all
Směrem k hodině našeho vykoupení
When our hope and faith and courage and trust
Kdy naše naděje, důvěra, odvaha a víra
Can rise or vanish like dust into dust
Povstane nebo se obrátí v prach
Now there’s a kingdom of love waiting to be reclaimed
A kde království lásky bude navráceno
I am the hunter of invisible game
Jsem lovec neviditelných šelem
I am the hunter of invisible game
Jsem lovec neviditelných šelem
I am the hunter of invisible game
Jsem lovec neviditelných šelem…

© pokus o překlad Jan Bartoš 2014

verze 1.01

Jedna odpověď na “High Hopes: Hunter Of Invisible Game”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *