Wrecking Ball: We Take Care Of Our Own

I been knocking on the door that holds the throne
Buším na dveře vedoucí k trůnu
Dovolávám se autorit (vláda, politici na komunální úrovni…)
I been looking for the map that leads me home
Hledám mapu, která mě zavede domů
Hledám cestu k domovu (zemi, světu), kde je vše v pořádku
I been stumbling on good hearts turned to stone
Zakopávám o čistá srdce přeměněná v kámen
The road of good intentions has gone dry as a bone
Cesta dobrých úmyslů je vyschlá na kost
Lidi se zatvrdili, ztratili pocit vzájemnosti, dobré úmysly se minuly účinkem

We take care of our own
Musíme si pomoct sami
Staráme se o vlastní záležitosti (jsme sobci)
nebo… Staráme se o vlastní lidi (když nám vláda nepomůže)

We take care of our own
Musíme si pomoct sami
Wherever this flag’s flown
Všude, kde vlaje naše vlajka
We take care of our own
Musíme si pomoct sami

From Chicago to New Orleans
Od Chicaga až po New Orleans
Narážka na hurikán Katrina
From the muscle to the bone
Od svalů až ke kostem
Tvrdá práce až se svaly odřou až na kost
From the shotgun shack to the Superdome
Od dřevěných domů po Superdome
Od chatrčí ze dřeva až po Super Dome (stadion v New Orleans)
There ain’t no help, the cavalry stayed home
Nikde žádná pomoct, kavalérie zůstala doma
Nikdo nepřišel na pomoc, zůstali jsme v tom sami
There ain’t no one hearing the bugle blowin’
Nikdo neslyší bojové trubky hlas
Nikdo nevyslyšel výzvu k práci (k pomoci…)
We take care of our own
Musíme si pomoct sami
We take care of our own
Musíme si pomoct sami

Where’re the eyes, the eyes with the will to see
Kde jsou ty oči, které chtějí vidět
Kde jsou lidé, co nezavírají oči před problémy
Where’re the hearts that run over with mercy
Kde jsou ta srdce přetékající soucitem
Kde jsou lidé soucitní a empatičtí
Where’s the love that has not forsaken me
Kde je láska, která mě neopustila
Kam se vytratila láska k člověku
Where’s the work that’ll set my hands, my soul free
Kde je práce, která osvobodí moje ruce i mou duši
Kam se vytratila zaměstnanost
nebo Kde je vidět práce těch, kteří měli pomoct

Where’s the spirit that’ll reign rain over me
Kde je ten duch, jehož síla ovládne déšť nade mnou
Kde jsou autority, které nás mají chránit před dopady krize (terorismem….)
Where’s the promise from sea to shining sea
Kde jsou ty sliby o jasném obzoru za mořem?
Kde jsou ty sliby o zemi mlékem a strdím oplývající (vztaženo k českému vnímání)
„From sea to shining sea“ = země mezi Pacifikem a Atlantikem, tedy Amerika

Where’s the promise from sea to shining sea
Kde jsou ty sliby o jasném obzoru za mořem?
Wherever this flag is flown
Všude, kde vlaje naše vlajka
Wherever this flag is flown
Všude, kde vlaje naše vlajka
Wherever this flag is flown
Všude, kde vlaje naše vlajka

We take care of our own
Musíme si pomoct sami
We take care of our own
Musíme si pomoct sami
Wherever this flag’s flown
Všude, kde vlaje naše vlajka
We take care of our own
Musíme si pomoct sami

We take care of our own
Musíme si pomoct sami
We take care of our own
Musíme si pomoct sami
Wherever this flag’s flown
Všude, kde vlaje naše vlajka
We take care of our own
Musíme si pomoct sami

2014 © pokus o překlad Jan Bartoš & Jaroslav Tuláček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *