The River: The River

I come from down in the valley1
Narodil jsem se v údolí
Where mister when you’re young
kde v dětství jen výchovu stejnou,
They bring you up to do like your daddy done2
jako měl můj táta, dovolí
Me and Mary3 we met in high school
Mary a já jsme se potkali na střední
When she was just seventeen4
Když jí bylo sedmnáct
We’d ride out of this valley
Společně jsme se na cestu vydali
down to where the fields were green5
směrem k polím zeleným.

The River

We’d go down to the river6
Vyrazili jsme k řece
And into the river we’d dive7
a ponořili se do ní
Oh down to the river we’d ride
Dolů k řece jsme dojeli

Then I got Mary pregnant
Krátce na to Mary otěhotněla
And man that was all she wrote8
Páni, tady to všechno skončilo
And for my nineteenth birthday9
a ke svým 19. narozeninám
I got a union card10 and a wedding coat11
jsem dostal odborářský průkaz a svatební oblek

The River

We went down to the courthouse
Tam v šeru osamělé haly
And the judge put it all to rest12
Úředník razítko dal
No wedding day smiles no walk down the aisle
Vše bez úsměvů, průchodu uličkou v kostele
No flowers no wedding dress13
Žádné květiny, žádné svatební šaty.

That night we went down to the river
V noci jsme jeli k řece
And into the river we’d dive
a ponořili se do ní
Oh down to the river we did ride14
Dolů k řece jsme dojeli

I got a job working construction for the Johnstown Company15
Začal jsem pracovat na stavbách pro Johnstown Company
But lately there ain’t been much work on account of the economy16
ale po chvíli nebyla kvůli krizi skoro žádná práce
Now all them things that seemed so important
Náhle věci dříve tak zásadní
Well mister they vanished right into the air
rozfoukal vítr v běhu dní
Now I just act like I don’t remember
Já teď předstírám, že si nevzpomínám
Mary acts like she don’t care17
a Mary hraje, že jí to je fuk.

The River

But I remember us riding in my brother’s car18
Ale vzpomínám si, jak jsme jeli v bratrově autě
Her body tan and wet down at the reservoir19
Na její opálené a mokré tělo tam dole u jezera
At night on them banks I’d lie awake
V noci s očima otevřenýma jsem ležel na břehu
And pull her close just to feel each breath she’d take20
A tisknul jsem ji k sobě, slyšel každých vzdech
Now those memories come back to haunt me
Ty vzpomínky se teď vracejí, aby mě děsily
They haunt me like a curse
Straší mě jako prokletí

Is a dream a lie if it don’t come true
Je nesplněný sen jen pouhou lží
Or is it something worse21
Nebo snad ještě větší hřích?

That sends me down to the river
Vracím se zpět k řece
Though I know the river is dry22
I když vím, že už je dávno bez vody
That sends me down to the river tonight
Zpátky k řece, dnes večer
Down to the river
Opět k našemu břehu
My baby and I
Moje láska a já
Oh down to the river we ride23
Dolů k řece míříme

The River

 1. Bruce mluví o dětství v malém městě, které mu připomíná jeho vlastní vzpomínky. Také by to mohl být odkaz na folkovou písničku “Down In the Valley/Dole v údolí“)
 2. Bruce hovoří o očekáváních – všichni čekají, že hlavní hrdina půjde v otcových stopách, tj. vyučí se a bude dělat řemeslo. Tento řádek představuje opakující se beznaděj v městečku, odkud pochází tento pár – nikdo nečeká, že by byla šance vymanit se ze života, do kterého se narodili.
 3. Když Bruce tuto písničku hrál poprvé, tak poznamenal, že pojednává o jeho sestře a jejím manželovi Mickeym.
 4. Springsteen představuje pár jako typickou “lásku ze střední”, mladé milence, kteří spolu sdílí velké sny o úžasném společném životě.
 5. Řádek o snech uniknout ke světlejším zítřkům a zlomení opakujícího se cyklů následování cesty svých rodičů.
 6. Řeka má evokovat proud dost silný na to, aby je odnesl z jejich města do lepších podmínek, k lepšímu životu než je ten, který mají předurčen.
 7. Ponoření do řeky je obraz očištění a znovuzrození, doslova smytí špíny města – také může znamenat křest do nového života.
 8. Sny z první sloky – sny o úniku k lepšímu životu jsou zničeny, když hlavní hrdina přivede svoji školní lásku do jiného stavu.
 9. Z kluka se stal muž a musí čelit následkům toho, že přivedl svoji dívku do jiného stavu. Musí začít chodit do práce a začít vydělávat, aby zabezpečil svoji rodinu.
 10. S ženou a dítětem na cestě vstoupil do odborů, aby zajistil živobytí.
 11. Další dárek, který dostal hlavní hrdina – odborová průkazka, která mu pojistí práci, kterou potřebuje k zabezpečení budoucí ženy čekající jeho dítě.
 12. Místo krásného svatební obřadu v kostele má dvojice rychlou svatbu na úřadě.
 13. Středoškolský románek se náhle mění na narychlo zorganizovanou svatbu, více než z lásky proto, aby se dítě, které čeká Mary, nenarodilo jako nemanželské.
 14. Bruce používá motiv řeky během celé písničky jako pouto mezi mladým párem. Jako místo, na kterém mohou uniknout nešťastným a neplánovaným okolnostem jejich vztahu a jejich budoucího života.
 15. Část pojednávající o typické dělnické práci nižší střední třídy v 70. a 80. letech dvacátého století. “Johnstown” může ale také odkazovat na záplavy u města Johnstown v západní Pensylvánii. Tyto záplavy, na které se také odkazuje skladba Highway Patrolman z alba Nebraska, byly chápany jako obraz rostoucího rozdílu mezi bohatými průmyslníky a chudými dělníky.
 16. Růst “rezavého pásu” továren na severovýchodě Spojených států je stálý námět Springsteenovy tvorby – úbytek pracovních míst, která se přesouvají na západ, za moře (jihovýchodní Asie).
 17. “Všechny zásadní věci” jsou naděje a sny, které kdysi ovládaly jejich představivost. Jako mladý pár si představovali skvělý život, ve kterém se vyhnou těžké manuální práci a statusu nižší třídy. Ale už pár let po svatbě jsou všechny sny v troskách – a oba se snaží zapomenout a ignorovat ctižádost, která je kdysi tolik inspirovala. Nakonec společně skončí „v údolí“, stejně jako mnoho párů před nimi – tak, jak se v jejich okolí očekává.
 18. Opět snaha o útěk před realitou. Bratrovo auto – připomínka, jak byli mladí a bez peněz.
 19. Nostalgická vzpomínka na fyzickou přitažlivost, kterou kdysi cítili. Slovo “mokrý” zde může mít také dvojí – sexuální význam.
 20. Jediný způsob, jak uniknout městskému životu, jsou výlety na břeh jezera.
 21. Vzpomínky na hlavního hrdinu a jeho manželku – orámované mladou láskou a romantickými nocemi strávenými u jezera ho straší, když srovnává znepokojivou realitu srovnání jejich životů a snů, které kdysi měli. Sám sebe se ptá, jaké jsou skutečné odezvy zničených snů – jsou to jen lži, protože se nestaly skutečností – nebo je to naléhavější bolest, která činí z nenaplněných snů ještě něco mnohem horšího?
 22. Řeka jako metafora útěku – je vyschlá, neexistuje způsob, jak uniknout. Hlavní hrdina se opakovaně vrací zpět, i když ví, že již nic nenajde. Potřebuje naději na útěk, jenž mu pomáhá přežít život, který se nenaplánoval.
 23. Oba jsou nešťastní v životě, ve kterém uvázli. Hledají ve vyschlém říčním korytě způsob, jak uniknout životní pasti, do které se chytili. Ale voda neteče, tráva není zelená a není žádný proud, který by je odnesl z tohoto města.

2014 © pokus o překlad Jan Bartoš & Jaroslav Tuláček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *