Devils & Dust

Bruce Springsteen – Devils & Dust
z alba Devils & Dust (2005)

Devils & Dust

Audio sample: WMA 100 kB

I got my finger on the trigger
Mám prst na spoušti
But I don’t know who to trust
A nevím komu věřit
When I look into your eyes
Když se podívám do tvých očí
There’s just devils and dust
Vidím jen démony a prach
We’re a long, long way from home, Bobbie
Jsme daleko, daleko od domova, Bobbie
Home’s a long, long way from us
Náš dům je míle vzdálený
I feel a dirty wind blowing
Cítím zlého větru chlad
Devils and dust
Démoni a prach

Pokračovat ve čtení „Devils & Dust“